Különös közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Intézményünk

 • neve: Csuha Antal Baptista Általános Iskola
 • székhelye: 4485 Nagyhalász, Arany János utca 77.
 • telephelye: 4485 Nagyhalász, Arany János utca 73.
 • telephelye: 4485 Nagyhalász, Arany János utca 09.
 • alapító szerve:  Nagyhalász Város Önkormányzata
 • fenntartója: Baptista Szeretetegyház Egyházi Jogi Személy

Intézményünk nyitvatartási rendje:

A tanév során az iskola hétfőtől péntekig 07.00 – 20.00 óra között tart nyitva. 
Kapunyitás: reggel 07.00 órakor, 
Kapuzárás: 20.00 órakor

Az iskolába a tanulóknak reggel 07.30 és 07.40 óra között kell megérkezniük. 
A tanítás 7,45 órakor kezdődik. 

1. Csengetési rend


Óra Becsengetés Kicsengetés
1. 7.45 8.30
2. 8.45 9.30
3. 9.45 10.30
4. 10.45 11.30
5. 11.40 12.25
6. 12.35 13.20
7. 13.35 14.20
Ebédszünet 13.15 – 13.55
Tanulószoba 14.00  15.55

 

 

2. Csengetési rend iskolaotthonos és egésznapos oktatásban részesülők számára

 

Óra Becsengetés Kicsengetés
1. 7.45 8.30
2. 8.45 9.30
3. 9.45 10.30
4. 10.45 11.30
5. 11.40 12.25
6. 12.35 13.20
7. 13.25 14.10
8. 14.20  15.05 
9. 15.10 15.55

 

Az iskola a fenti csengetési rendtől indokolt esetben eltérhet az igazgató engedélyével. Erről a tanulókat és a szüleiket időben tájékoztatjuk.

A vezetőség tagjai:

Igazgató:      

Szuhár Miklós

Címzetes igazgató:

Petró László

Általános igazgatóhelyettes:

Kormányné Gönczi Valéria

 

 

 

Nevelőtestület:


Általános iskola

 

Tanító

16 fő

 

GYES-en, GYED-en lévő tanító

2 fő

 

Tanár

21 fő

 

 

 

 

Ebből

Részmunkaiős            2 fő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

 

sorszám

végzettség

szak

tantárgyfelosztás

1.

főiskola

tanár, közoktatási vezető, kistérségi tanügy igazgatási szakértő

igazgató; matematika 5.o

2.

főiskola

tanító, népművelés szakoll., közoktatási vezető

bibliaismeret 1,2,5. o

3.

főiskola

tanító, népművelés szakoll., közoktatási vezető

rajz, szakkör, felzárkóztatás 4.o

4.

főiskola

tanító

egésznapos 1.o magy, tech, rajz, önálló, szabadidő, napközi 3.o, tehetséggond, felz., 1.o

5.

főiskola

tanító

egésznapos 1.o mat,körny.ism,testn,ének,önálló,szabadidő, napközi, tehetséggond,felz., napközi

6.

főiskola

tanító

egésznapos 1.o magy, techn,rajz,önálló,szabadi., tehetséggond., felz., napközi 3.o,

7.

főiskola

tanító

egésznapos 1.o mat, körny, testn, ének, önálló, szabadi, felzárkóztatás, napközi 3.o

8.

főiskola

tanító

egésznapos 2.o mat,tech,test,ének,rajz,önálló,szabadi., tehetséggond., felz, napközi 3.o

9.

főiskola

tanító

egésznapos 2.o magy,körny.ism, önálló, szabadidő, tehetséggond, napközi 3.o

10.

főiskola

tanító

egésznapos 2.o magy, tech,rajz,önálló,szabadidő,tehetség-

gondozás,felzárk.

11.

főiskola

tanító

egésznapos 2.o mat, körny.ism,testn,ének,önálló,szabadidő, felzárkóztatás, napközi 3.o

12.

főiskola

tanító

3.o magy,mat,körny.ism,testn,rajz,tehetséggond, napközi 3.o

13.

főiskola

tanító

3.o magy,mat,körny.ism,techn,testn,rajz,informatika,tehetséggond,napközi

14.

főiskola

tanító

4.o magy,mat,techn,testn 1,2,4.o felzárk. 4.o

15.

főiskola

tanító

4.o magy,mat,körny.ism,techn,testn,napközi 3.o

16.

főiskola

tanító

4.o magy,mat, körny.ism,techn,testn,tehetségg,felz, napközi 3.o

17.

főiskola

tanár

5.o osztfő,5,7.o. mat,5,6,7,8.o inform.

18.

egyetem

tanár

5.o. osztfő, mat;5,7.o testn, 6.o bibliaismeret

19.

főiskola

tanár

6.o osztfő,5,6.o term.ism,5,6,7,8.o techn., tanulószoba

20.

főiskola

tanár

6.o osztfő, 5.o hon és népism;5,6.o magy; 6,7.o tört; tanulószoba

21.

főiskola

tanár

6.o osztfő, 6,7.o magy

22.

főiskola

tanár

7.o osztfő, 1-8.o ének

23.

főiskola

tanár

7.o osztfő, 5-8.o rajz; tanulószoba

24.

főiskola

tanár

8.o osztfő;5,8.o magy,tört; 5.o hon és népismeret; tanulószoba

25.

főiskola

tanár

8.o osztfő; 7,8.o.mat;felz,szakkör

26.

főiskola

tanár

5,6,8.o magy; tanulószoba; tehetséggond,felz.

27.

főiskola

tanár

1,2.o sakk; 7,8.o fizika

28.

főiskola

tanár

5,6.o term.ism; 7,8.o kémia;tanulószoba

29.

főiskola

tanár

5-8.o techn; 7.o biológia

30.

főiskola

tanár

1,2,3,4,5,6.o angol, tehetséggond,felzárk, szakkör

31.

főiskola

tanár

4,5,8.o angol; felzárk.

32.

főiskola

tanár

5,6,8.o testnev;sport; tanulószoba

33.

főiskola

tanár

3,4,5,6.o néptánc; tehetséggondozás, szakkör

34.

főiskola

tanár

tanulószoba; DÖK-segítő

35.

főiskola

tanár

4.o napközi

36.

főiskola

tanár

6.o mat; tanulószoba

37.

főiskola

tanár

5,6,7.o angol

38.

főiskola

tanár

5,7,8. o. mat; tanulószoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

sorszám

feladatkör

iskolai végzettség

szakképzettség

1.

iskolatitkár

érettségi

pü. és számviteli ügyintéző

2.

élelmezésvezető

érettségi

élelmezésvezető

3.

munkaügyi személyzeti előadó

érettségi

képesített könyvelő, pü. ügyintéző

4.

technikus

érettségi

távközléstechnikai műszerész

5.

karbantartó

szakmunkásképző

víz-gázvezeték szerelő

6.

karbantartó

gimnáziumi érettségi, szakmunkásképző

asztalos

7.

konyhai kisegítő

általános isk.

nincs

8.

konyhai kisegítő

érettségi

nincs

9.

szakács

szakmunkásképző

szakács

10.

szakács

érettségi

szakács, élelmezésvezető

11.

takarító

8 általános

nincs

12.

takarító

szakmunkásképző

üvegfúvó

13.

szakács

érettségi

szakács, élelmezésvezető

14.

takarító

szakmunkásképző

női szabó

15.

portás

szakmunkásképző

gépjármű villamossági műszerész

16.

konyhai kisegítő

8 általános

nincs

17.

portás

szakmunkásképző

vasbetonszerelő

18.

portás

szakmunkásképző

fapadlózó és műanyagburkoló

 

 

3.      Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve

 

2013.

6. osztály

Csuha Antal Baptista Általános Iskola

Országos

matematika

1541

1489

szövegértés

1511

1497

8. osztály

 

 

matematika

1542

1620

szövegértés

1492

1555

 

 

4.      Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége (Ped.prog.20.)

 

A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai

 

A választható tantárgyak, valamint szakkörök, előkészítők, felzárkóztatók esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék az általuk választott, fejlődésüket, érdeklődésüket leginkább szolgáló foglalkozásokat.

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.

A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7.§ bf tartalmazza

Szerves részét képezik a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének.

Ezek a foglalkozások igazodnak a tanulók és a szülők igényeihez, anyagi hátteréhez.

Ide tartozó programok:

-          Kerékpártúrák.

-          Kirándulások.

-          Nyári táborok.

Természetesen az iskola együttműködik a különböző városi sportegyesületekkel, és támogatjuk, hogy minél több diákunk sportoljon versenyszerűen ezekben. A mindennapos testmozgás a diák-sporttevékenységgel, a tömegsporttal, a szabadidős sportfoglalkozásokkal, a sportegyesületbeli edzésekkel és az öntevékeny testedzéssel együttesen alkot egységes rendszert az egészséges nemzedék felnevelése érdekében.

 

5.      Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (Ped.prog 34.)

 

Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei

Iskolánk nevelőtestülete a házi feladat meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályokat tartja szem előtt:

 1. A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, készség és képességfejlesztés, a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása, tapasztalatok gyűjtése. Mindez történhet írásban és szóban.
 2. Az első-nyolcadikos tanulók hétvégére, valamint a tanítási szünetek idejére a szokásos, egyik óráról a másikra esedékes feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli feladatot.
 3. Az egyik óráról a másikra feladott házi feladatokat úgy kell meghatározni, hogy a délelőtti tanítás után a következő napra való felkészülés ideje átlagosan ne haladja meg:

-        1-2. osztályban a 45 percet

-        3-4. osztályban a 60 percet

-        5-6. osztályban a 90 percet

-        7-8. osztályban a 120 percet

 1. A házi feladat a tanulók tankönyve, füzete, munkafüzete, és az általánosságban használt eszközökkel, felszerelésekkel elkészíthető legyen.

 

 

 

6.  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

A javító- és  az osztályozóvizsgák szabályai

A tanuló mulasztás vagy magántanulói státusz miatt a szorgalmi időszak végén, illetve a következő év elején osztályozó vizsgát tehet.  Erre irányuló szándékát az igazgatónak köteles jelezni, aki vizsgabizottságot jelöl ki. A vizsgáztató pedagógus felkészülési anyagot jelöl ki számára. Az évfolyamonkénti követelményeket az adott tantárgy tanterve tartalmazza. 

A vizsgák időpontja:

 • félévkor a törvény által meghatározott félévzárás időpontja előtt egy héten belül
 • év végén a törvény által meghatározott év végi zárás időpontját megelőző egy héten belül kerül sor az osztályozó vizsgára
 • augusztus hónapban az osztályozó- és javító vizsgákra augusztus 20-át követően kerül sor

A tanuló az osztályozó vizsgára jelentkezés szándékát írásban köteles jelezni az iskola igazgatójának, a vizsga időpontját megelőzően egy hónapon belül. A vizsgák időpontjának kijelölésekor figyelembe vesszük a tanulók optimális terhelését. A magántanuló jogviszonyban álló diákok részére bizonyos időszakonként felkészülési anyagot, illetve személyes konzultációs lehetőséget biztosítunk. 

A vizsgák tantárgyi követelményei az iskola által használt kerettantervek tantárgyi követelményeivel egyeznek meg.

A vizsgaszabályzat hatálya

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:

 • osztályozó vizsgákra,
 • különbözeti vizsgákra,
 • javítóvizsgákra

vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:

 • aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 • akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 • akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira

 • akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. Ezen szabályzat alapján:

 • írásbeli vizsgát kell tenni: magyar nyelv, matematika tantárgyakból, idegen nyelvből és informatikából
 • szóbeli vizsgát kell tenni: magyar irodalom, történelem, természetismeret, biológia, földrajz, fizika, kémia tantárgyakból
 • gyakorlati vizsgát kell tenni: ének, rajz, technika és testnevelés tantárgyakból.

7.     Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

sorszám

osztály

osztály jellege

osztály létszám

évfolyam létszám

1.

1.a

Iskolaotthonos (angol)

22

      48

2.

1.b

iskolaotthonos

26

3.

2.a

Iskolaotthonos (angol)

27

      51

4.

2.b

iskolaotthonos

24

5.

3.a

Normál (angol)

25

       44

6.

3.b

normál

19

7.

4.a

Normál (angol)

21

 

65

8.

4.b

normál

21

9.

4.c

normál

23

10.

5.a

Normál (angol)

21

     43

11.

5.b

normál

22

12.

6.a

Normál (angol)

24

 

     72

13.

6.b

normál

24

14.

6.c

normál

24

15.

7.a

Normál (angol)

22

 

44

16.

7.b

normál

22

17.

8.a

Normál (angol)

27

      52

18.

8.b

normál

23

Összesen

417

417

 

 

8.      Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 

Tanulói létszámunk alakulása

 

Tanév

Összlétszám

Alsó tagozat

Felső tagozat

SNI integrált

BTM

HHH-s tanulók

Napközi, tanulószoba

Iskolaotthonos, egész napos

évfolyam ismétlő

2012/2013

427

220

207

13

1

148

95

109

24

2013/2014

422

203

219

10

2

153

209

98

36

2014/2015

417

208

209

11

2

218

181

99

9