Az iskola dolgozói

 

 

 

 

 

 

  Pedagógus neve Végzettség( főiskola, egyetem) szakképzettség mely szaktárgyakat
tanít
1. Petró László
címzetes igazgató
Főiskola matematika,
műszism gyak.
  
2. Kormányné Gönczi Valéria
intézményvezető
teljes munkaidő
Egyetem magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom foglalkoztatás II.
3. Szuhár Miklós
intézményvezető-helyettes
teljes munkaidő
Főiskola tanító rajz
4. Kormányné Gönczi Valéria
intézményvezető-helyettes
teljes munkaidő
Főiskola, Egyetem magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom magyar ny. és i.
5. Petró Gergely
intézményvezető-helyettes
teljes munkaidő
Főiskola informatika Informatika
6. Szabóné Berecz Judit
teljes munkaidő
Főiskola, egyetem magyar nyelv és irodalom, történelem magyar ny. és i.
Hon és népismeret
of.
történelem
7. Kropkóné Gulácsi Andrea
1g. of.

teljes munkaidő
Főiskola  tanító Matematika
Magyar
Környezetismeret
Rajz
Technika
Testnevelés
Bibliaismeret
Önálló
Szabaidő
Ének-zene
8. Tolnainé Rakaczi Ágnes
teljes munkaidő
Főiskola, egyetem tanító Matematika
Magyar
Környezetismeret
Rajz
Technika
Testnevelés
Bibliaismeret
Önálló
Szabaidő
Néptánc
9. Béres Jánosné
teljes munkaidő
Főiskola  tanító Matematika
Magyar
Környezetismeret
Rajz
Technika
Testnevelés
Bibliaismeret
Önálló
Szabaidő
Ének-zene
10. Katona Ilona
1a. of.
teljes munkaidő
Főiskola  tanító Matematika
Magyar
Környezetismeret
Rajz
Technika
Testnevelés
Bibliaismeret
Önálló
Szabaidő
11. Kernács Jánosné
2g. of.
teljes munkaidő
Főiskola  tanító Matematika
Magyar
Környezetismeret
Rajz
Technika
Testnevelés
Bibliaismeret
Önálló
Szabaidő
Ének-zene
12. Lippainé Kósa Mária
teljes munkaidő
Főiskola tanító Matematika
Magyar
Környezetismeret
Rajz
Technika
Testnevelés
Bibliaismeret
Önálló
Szabaidő
Ének-zene
13. Mikolainé Székelyhidi Zita
teljes munkaidő
Főiskola, egyetem tanító Matematika
Magyar
Környezetismeret
Rajz
Technika
Testnevelés
Bibliaismeret
Önálló
Szabaidő
Ének-zene
14. Feketéné Ádám Judit
2.a of.
teljes munkaidő
Főiskola tanító Matematika
Magyar
Környezetismeret
Rajz
Technika
Ének-zene
Bibliaismeret
Önálló
Szabaidő
Néptánc
15. Szőkéné Kocán Matild
3g. of.
teljes munkaidő
Főiskola tanító magyar ny. és i.
matematika
környezetismeret
technika
Ének-zene
Testnevelés
rajz
16. Bokor Józsefné
3a. of.
teljes munkaidő
Főiskola tanító magyar ny. és i.
matematika
szabaidő
Ének-zene
Testnevelés
technika
Néptánc
rajz
17. Nagy-Lippai Gabriella
4.g of.
teljes munkaidő
Főiskola, egyetem tanító magyar ny. és i.
matematika
környezetismeret
technika
Ének-zene
rajz
testnevelés
Bibliaismeret
18. Szakáts Atitila
4a of.
teljes munkaidő
Főiskola tanító magyar ny. és i.
Matematika
környezetismeret
Technika
testnevelés
Ének-zene
rajz
19. Feketéné Horváth Tímea
5g. of.
teljes munkaidő
Főiskola, egyetem technika,
biológia,
földrajz
Természetismeret
technika
földrajz
of.
20. Kormány László
5a. of.
teljes munkaidő
Főiskola Fizika, sakk Fizika
Sakk
of.
21. Rózsáné Harsányi Irén
5b. of.
teljes munkaidő
Főiskola biológia,
technika
Biológia
Természetismeret
Technika
of.
22. Pokareczki Norbert
6g. of.
teljes munkaidő
Főiskola, egyetem magyar nyelv és irodalom , testnevelés , könyvtár ,  Testnevelés
Technika
Földrajz
of.
23. Kelemenné Móré Andrea
teljes munkaidő
Főiskola magyar nyelv és irodalom-könyvtáros magyar ny. és i.
24. Veress Károly
6b. of.
teljes munkaidő
Főiskola, egyetem biológia, testnevelés Testnevelés
of.
25. Bacskai János
7g. of.
teljes munkaidő
Főiskola magyar nyelv és irodalom, történelem magyar ny. és i.
Történelem
Hon- és népismeret
of.
26. Türkné Bodnár Judit
7a. of.
teljes munkaidő
Főiskola kémia,
környezetvédelem,
teológia
Kémia
Természetismeret
Bibliaismeret
of.
27. Kulcsár Erzsébet Zsanett
8g. of.
teljes munkaidő
Főiskola, egyetem magyar nyelv és irodalom
teológia
magyar ny. és i.
Bibliaismeret
of.
28. Gosztola Ferencné
8a. of.
teljes munkaidő
Főiskola, egyetem matematika,
testnevelés
Matematika
Testnevelés
of.
29. Ármós Tamás Zoltánné
teljes munkaidő
Főiskola ének-zene, karvezető,  Ének-zene
30. Tuza Edit
Szabó-Jakab Judit
helyett
óraadó
Főiskola rajz rajz
31. Dr. Drótos Richárd
teljes munkaidő
Főiskola, egyetem angol angol
32. Jankovszkiné Horváth Noémi
teljes munkaidő
Főiskola, egyetem magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom of.
angol
33. Városiné Bakó Klára
teljes munkaidő
Főiskola matematika, informatika Matematika
informatika
34. Tuza Józsefné
teljes munkaidő
Főiskola technika,
biológia
Technika
Biológia
35. Kovács Viktor
teljes munkaidő
Főiskola tánc pedagógus Néptánc
36. Jakabacska Ildikó
teljes munkaidő
Főiskola tanító, gyógypedagógus tanulásban akadályazottak gyógyped
37. Szentirmai Gáborné
teljes munkaidő
Főiskola magyar nyelv és irodalom, könyvtáros könyvtáros
38. Simon Ildikó
teljes munkaidő
Főiskola    Napközi
38. Ígyártó Hajnalka
részmunkaidő
Egyetem   Tanszoba
39. Kmeztné Bodnár Katalin gyes    
40. Egri-Nyári Barnabás
iskolalelkész
    bibliaismeret