Tantestület

 

Tanár

Tantárgy

Kormányné Gönczi Valéria intézényvezető

Foglalkoztatás I

Foglalkoztatás II

Munkavállalói ismeretek

Szuhár Miklós igazgatóhelyettes

Magyar irodalom

Pokareczki Norbert igazgatóhelyettes

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Testnevelés

Műszaki alapismeretek

Ármós Tamás Zoltánné

Tanulószoba

Ének-zene

Baumann Zsolt gyakorlati oktató

Minőség-ellenőrzés gyakorlat

Szakmai gyakorlat II.

Mézeskalács készítés gyakorlata

Alágazati specializáció gyakorlat

Alapozó gyakorlatok

Élelmiszervizsgálat gyakorlat

Munkavédelem és higiénia gyakorlat

Bokor Józsefné

Vizuális kultúra

Technika

Környezetismeret

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Matematika

Osztályfőnöki

Boros Mihály

Testnevelés

Csontó-Koi Ibolya

Napközi

Derekas Fanni

Tanulószoba

Vizuális kultúra

Dr. Tompa Sándor

Esztergálás

Köszörülés

Marás

Egri-Nyári Barnabás

Bibliaismeret

Elek Tibor gyakorlati oktató

Esztergálás gyakorlata

Köszörülés gyakorlata

Marás gyakorlata

Gépészeti alapismeretek

Villamos alapismeretek gyakorlata

Feketéné Ádám Judit 1.g osztályfőnök

Ének-zene

Matematika

Önálló

Szabadidő

Vizuális kultúra

Osztályfőnöki

Feketéné Horváth Tímea 8.g osztályfőnök

Tanulószoba

Földrajz

Földrajz fakultáció

Természetismeret

Osztályfőnöki

Technika

Gosztola Ferencné 11. g osztályfőnök

Matematika

Bibliaismeret

Osztályfőnöki

Bibliaismeret fakultáció

Jankovszkiné Horváth Noémi 9.f osztályfőnök

Angol

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom

Osztályközösség- építő Program

Kanyáriné Biró Tünde 7.a osztályfőnök

Osztályfőnöki

Matematika

Kató László

Tanulószoba

Természetismeret

Történelem

Katóné Hidegh Anikó

Német

Katóné Szoboszlai Ibolya

Ének-zene

Matematika

Önálló

Szabadidő

Testnevelés

Kelemenné Móré Andrea 7.g osztályfőnök

Osztályfőnöki

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Kmetzné Bodnár Katalin 10.f osztályfőnök

Társadalomismeret

Osztályközösség- építő Program

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom

Társadalomismeret

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Történelem

Komiszár Istvánné

Napközi

Koncsosné Gencsi Ágnes

Napközi

Tanulószoba

Kormány László 8.a osztályfőnök

Sakk

Fizika

Osztályfőnöki

Villamos alapismeretek

Kovács Viktor

Néptánc

Kropkóné Gulácsi Andrea

Környezetismeret

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Önálló

Sakk

Szabadidő

Kulinné Mihalik Éva 11.p osztályfőnök

Gazdasági és fogyasztóvédelmi ismeretek

Minőségirányítás

Sütőipari technológia II.

Szakmai gépek II.

Szakmai számítások II.

Mézeskalács készítés

Osztályfőnöki

Élelmiszerismeret

Munkavédelem és higiénia

Lippainé Kósa Mária 1.a osztályfőnök

Magyar nyelv és irodalom

Önálló

Technika és tervezés

Osztályfőnöki

Szabadidő

Megyesi Zoltán 5.a osztályfőnök

Tanulószoba

Informatika

Osztályfőnöki

Technika és tervezés

Digitális kultúra

Technika

Mikolainé Székelyhidi Zita Judit

Magyar nyelv és irodalom

Önálló

Szabadidő

Technika és tervezés

Testnevelés

Nagy-Lippai Gabriella 2.a osztályfőnök

Bibliaismeret

Vizuális kultúra

Környezetismeret

Matematika

Önálló

Szabadidő

Testnevelés/Tánc és mozgás

Osztályfőnöki

Nagyné Nagy Viktória 6.g osztályfőnök

Természetismeret

Osztályfőnöki

Testnevelés

Rózsáné Harsányi Irén 8.b osztályfőnök

Biológia

Osztályfőnöki

Technika

Természetismeret

Simon Ildikó 2.g osztályfőnök

Szabadidő

Ének-zene

Matematika

Önálló

Technika

Testnevelés/Tánc és mozgás

Vizuális kultúra

Osztályfőnöki

Sózer-Pápai Zsuzsánna Klára 10.p osztályfőnök

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom

Osztályközösség- építő Program

Angol

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Szabóné Berecz Judit 9.p osztályfőnök

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Történelem

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom

Osztályközösség- építő Program

Szakáts Attila 3.a osztályfőnök

Környezetismeret

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Matematika

Testnevelés/Tánc és mozgás

Osztályfőnöki

Szentirmai Gábor Zoltánné 10.g osztályfőnök

Bibliaismeret

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Osztályfőnöki

Szőkéné Kocán Matild

Napközi

Ének-zene

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Önálló

Szabadidő

Szűcs Anikó 4.a osztályfőnök

Testnevelés/Tánc és mozgás

Környezetismeret

Magyar nyelv

Matematika

Technika

Vizuális kultúra

Osztályfőnöki

Tamaskovicsné Tóth Otilia 5.g osztályfőnök

Osztályfőnöki

Angol

Tolnainé Rakaczki Ágnes Mária 4.g osztályfőnök

Bibliaismeret

Környezetismeret

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Matematika

Technika

Testnevelés/Tánc és mozgás

Vizuális kultúra

Osztályfőnöki

Türkné Bodnár Judit

Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat

Kémia

Vad Zsolt 11.f osztályfőnök

Osztályfőnöki

Testnevelés

Városiné Bakó Klára 6.a osztályfőnök

Osztályfőnöki

Matematika