Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Tehetségpont

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Csuha Antal Baptista Általános Iskola Tehetségpont akkreditációs kérelmét – a felkért akkreditációs szakértők helyszíni vagy online konzultációja és javaslata alapján – a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) által felkért Akkreditációs Bizottság elbírálta.

A bírálat eredményeként az iskola a nyilvános dokumentumaikon a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács helyi  hatókörű, akkreditált kiváló Tehetségpontja cím használatára jogosult.

A mi Tehetségpontink szakmailag hiteles és kompetens tagja a Tehetségpontok egyre bővülő családjának, valamint működésével már ma is aktív részese hálózatuknak.

Ez a Magyar Géniusz Program keretében megkezdett és a Nemzeti Tehetségpont által a Tehetséghidak és Tehetségek Magyarországa programok keretében folytatott akkreditáció elsősorban a Tehetségpontok működésének, szakmai fejlődésének segítését célozza.

 

Intézményünk fenntartója 2012 szeptemberétől a Baptista Szeretetszolgálat, amely elkötelezett a tehetséges gyermekek támogatásában. Az iskola eddigi nevelését-oktatását meghatározta a tehetségek felfedezése, gondozása. Két figyelemre méltó verseny rendezői vagyunk: a Megyei Vöröskeresztes verseny valamint az Országos Baptista Sakk Kupa. Minden az, megjelölt műveltségi területekkel kapcsolatos megyei, országos versenyen részt veszünk. Több évtizedes évtizedre tekint vissza sakk oktatásunk, melyet 2013 szeptemberétől órarendi keretek között oktatunk, első osztálytól, felmenő rendszerben. A felsőbb évesek szakkör formájában kapnak lehetőséget tudásunk gyarapítására, sakk nagymester bevonásával. Csatlakoztunk Polgár Judit Sakkpalota oktatási programjához, egy kollégánk elvégezte az ehhez kapcsolódó akkreditált képzést is. 2014 szeptemberétől sakk referencia intézményként működünk, melyhez a feltételek biztosítottak. 2012 szeptemberétől minden napos testnevelés keretében heti 2 órában 1,2,3,5,6 évfolyamon néptáncot oktatunk. A Kis Rétköz és a Rétköz táncegyüttesein arany és ezüst minősítéssel rendelkeznek, mely jól mutatja nevelőnk és tanulóink felkészültségét. Az elkezdtük a tollaslabda oktatását, ami meglepő eredményt hozott, hiszen első évben országos döntőbe jutást hozott. Így kialakult egy csoport, akiket szakkör keretein belül készít fel az időközben tollaslabda edző oklevelet szerzett kollégánk. Régi hagyományra tekint vissza Kincskeresők Társasága színjátszó csoportunk, amely országos arany minősítéssel rendelkezik, vezetőjük magyar-könyvtár szakos, dramaturgiai adottságokkal is megáldott kollégánk. Számos fellépésük maradandó élmény nyújtottak a nézőknek. 2014 szeptemberétől vezettük be első osztálytól heti 3 órában az angol nyelv oktatását, ami biztosíték lesz arra, hogy 5. osztálytól magasabb óraszámban (heti 4 óra) tanulva 8. év végére minél több tanulónk készülhessen fel alapfokú nyelvvizsgára. Ehhez a személyi feltételek 3 angol tanár személyében biztosítottak. Az intézményünk számos megyei, országos illetve Rétközi Iskolaszövetség rendezésű verseny eredményével büszkélkedhet az említett területeken.

 

 

 

Az iskolában nagy hagyományokra tekint vissza a sakk. Több évtizednyi sakk oktatásában generációk ismerkedtek meg ennek a szellemi szabadtevékenység örömeivel esetenként könnyeivel is.

 picture1.jpg

  A 2013/2014-es tanévben első osztálytól felmenő rendszerben órarendi keretek között ismerkednek a tanulók a fekete-fehér tábla rejtelmeivel Kormány László pedagógus irányításával. A nagyobbakkal heti két alkalommal dr. Gunyecz Zoltán sakk nagymester foglalkozik. Kormány László rendelkezik a tehetség témakörrel kapcsolatos, 30 óra akkreditált továbbképzésen szerzett tanúsítvánnyal.

Fő tevékenységi körünk a sakkon keresztül történő logikai és egyéb készségek és képességek fejlesztése. A gyermekek önállóan elemzik játszmáikat, kombinációkat oldanak meg, végjátékot analizálnak. Ezzel azt az érzést kívánjuk kiváltani, hogy a gyerekeknek érdemes önmagukat fejleszteni, a tudásaikat építeni, mert ha ezt a folyamatot elsajátítják, akkor a hasznát azonnal érezhetik.

Évente több versenyen veszünk részt. A versenyhelyzet sokkal motiválóbb hatással van rájuk, hiszen azonnali visszajelzést kapnak, munkájukról valamint sikerélményekhez jutnak. A vereség ízével, a gyerekek meg tudják érteni, hogy csak gyakorlással tudnak előre lépni, így már korán kialakul bennük az önképzés igénye.

A gyerekek egymás közötti kapcsolatainak késségeit fejleszti a sakk: versenyhelyzet kezelése és az abból adódó esetleges konfliktusok kezelése, a fair-play, belehelyezkedés a másik gondolatmenetébe. A sakk fejleszti a személyiséget a következő területeken: kitartás, koncentráció, reális önismeret kialakulása, képességeibe való hit, helyzetértékelés, stratégiai gondolkodás, memória, problémaérzékenység. A játékkal fejlesztjük a gyerekek térlátását, a koordináta rendszerben való gondolkodást. A sakkjáték javítja a mozgás-koordinációt; különböző labdajátékokkal egészítjük ki a foglalkozásokat.

A sakk pedagógia haszna közül kiemelkedő, hogy tanulása, megértése és kutatása közben minden olyan eszköz használásának a birtokába jutnak a tanulók, melyre általában a tudás megszerzéséhez szükségük lehet.

A gyerekek mentális, fizikai és lelki fejlődését, pedagógus- sakkszakemberek valamint a jövőben pszichológusok bevonásával kívánjuk elősegíteni.

Iskolánk évek óta foglalkozik tehetséggondozással, de nem kapcsolódott eddig a tehetségfejlesztő hálózathoz. A pedagógiai programunk teret ad tanulóink számára tehetségük kibontakozásához, különböző lehetőségek, programok kínálatán keresztül. Ehhez rendelkezünk elhívatott, jól képzett, folyamatos megújulásra nyitott pedagógusokkal, nagymesterrel.A tehetségdiagnosztikát, tehetséggondozást és hatásvizsgálatot tartalmazó, legalább 30 óra időtartamú) tehetséggondozó program megvalósítása. 


Általános tantervű osztályokban  már első évfolyamtól jelen van az sakk oktatása tantárgyi és szakköri óra keretben, ahol a kooperatív, project alapú tanítási módszereket használunk. A tanítási órákon túl, délután szakköri keretek között korcsoportonként heti két óra tehetséggondozást végzünk a tanulóknak, ami tartalmazza új ismereteken túl a tehetséggondozást. Ez nem harminc óra, hanem 36 tanítási héttel számolva 216 órát jelent. Mindig fontos feladatunknak tartottuk a tehetséggondozást. Sakkoktatást 6-14 éves korig tartunk. Számos országos eredményünk van. Több éven át csapataink remek eredményeket értek el az Országos Diákolimpián sakk sportágban. Sakkversenyeket szervezünk, és országos, nemzetközi versenyekre járunk el. Tanév végén tábort rendezünk. Nyári táborok szervezése mindig összekapcsolódik a Nyírség Tornával, ami egy nemzetközi sakkverseny a térségünkben. A tanulók délelőtt egy tornán vesznek részt, délután pedig a helyi strandon játszhatnak, feltöltődhetnek.

 

Edzőtábor Velencén

 

picture2.jpg
 

 

Az iskolánk legjobb sakkosai 2014 szeptembertől havi egy hetet töltenek Velencén sakkedzőtáborban, ahol nemzetközi nagymesterek foglalkoznak velük, így a várt siker nem maradhatott el.  A magyarországi ifjúsági sakkozás világában egyedülálló az, amilyen lehetőségekkel a Baptista Szeretetszolgálat segítségével rendelkezünk. Ugyanis nálunk nem az számít, hogy a szülő képes-e megfizetni a sakkoktatást, a tábort, csupán a tehetség, a képesség, a sakk szeretete nyom a latban. Ez pedig nagyon nagy esély. A magyar sport, a magyar versenysakk komoly hiányossága ugyanis éppen az, hogy gyakran lemond a szegény, de tehetséges gyerekekről.  Hiába nagy tehetség valaki, ha nem segítik hozzá ahhoz, hogy megszerezze az alapokat és élhessen lehetőségeivel. Az ő szervezésük a velencei tábor.

A nagyobbakkal pedig heti két alkalommal dr. Gunyecz Zoltán nemzetközi sakk nagymester foglalkozik. A kitartó munka meghozta gyümölcsét, hiszen az éremesővel záródó százhalombattai, budapesti, tokaji versenyek után eddigi legsikeresebb megyei diákolimpiai szereplést tudhatjuk magunk mögött.

Csatlakoztunk Polgár Judit Sakkpalota oktatási programjához, egy kollégánk elvégezte az ehhez kapcsolódó akkreditált képzést is. 2014 szeptemberétől sakk referencia intézményként működünk, melyhez a feltételek biztosítottak.

Sakkversenyek szervezése; éves szinten 6 alkalommal helyi és körzeti megmérettetések, 1 alkalommal országos és nemzetközi kiterjesztéssel.

Lehetőségünk van még az alábbi területeken tehetséggondozására:

Néptánc, angol nyelv, színjátékok, tollaslabda helyi és körzeti szinten.

 

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

A sakk területén folytatni szeretnénk az eddigi munkát: Sakkoktatás órarendbe építve. Szeretnénk kihasználni a sakk komplexitását, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok különböző készségeit fejlesszük. A sakk-matematika révén összekapcsolni a matematikai gondolkodást a sakkozói gondolkodással. Párhuzamokat felkutatni a két „tudomány” terület között. Erősíteni a sakk segítségével a pozitív személyiségjegyek kialakulását; célunk a deduktív és induktív gondolkodási stratégiák kialakítása a gyerekekben.

Az órarendbe történő beillesztés más célt is szolgál. Egyre többször fedezzük fel a sakkban rejlő fejlesztési lehetőségeket a tehetséges tanulási zavarral küzdőgyermekek esetében.

Napjainkban számtalan kezdeményezés történt és történik a sakknak az iskolai oktatásba való bevonására. Jelenleg döntő többségben szakköri órákon foglalkoznak pedagógus sakkoktatók, szakképzett edzők, sakkozók a gyermekekkel. A korábbi években is történt már kezdeményezés a sakkot „rendes” tananyagként beilleszteni az iskolai oktatómunkába. Szem előtt tartva, hogy a gyermek lételeme a mozgás és a játék, lehetőség szerint mindkét tevékenységnek teret kell adni az iskolai foglalkozásokon, tanórákon.

A tanulási zavarokkal küzdő gyerekek esetében új lehetőségeket jelenthet a sakk, hiszen oktató munkánkban meg kell találnunk fejlesztésükhöz a leginkább megfelel módszereket. A tehetséggondozás nem korlátozódhat kifejezetten az úgynevezett hagyományos értelemben vett “jó tanuló”gyerekekre, hozzá tartozik azoknak a gyereknek fejlesztése is, akik nem az iskolai követelményeknek megfelelő képességekkel, illetve motivációkkal rendelkeznek.

„A sakk megtanít a kulturált viselkedésre, a versenyhelyzethez történő alkalmazkodásra, a feszültségtűrésére. Az otthonról vagy másközösségből hozott devianciák felismerése és kijavítása itt természetesen erőszak nélkül történik. A játékos tevékenység ugyanis erőteljesen gyorsítja a pszichikai és akarati folyamatok fejlődését, és fejleszti azt a képességet, hogy az órákon elhangzottakat a gyerek feldolgozza. A játékban szerzett tapasztalatok segítségével könnyebben meg lehet érteni másokat, s könnyebb előrevetíteni leendő cselekedeteinket, valamint számot vetni tetteink következményeivel.

Szoros együttműködésben tevékenykedünk a Nagyhalászi Sakk Egyesülettel. Együtt nevezünk velük a versenyekre. A versenyekre történő utazás is együtt történik. Az iskolánkban végzett tanulók az egyesületben folytathatják tovább a versenyzést. A nagyhalászi sakkozókat szívesen látják a többi csapatok is, hiszen ezek a gyerekek tapasztaltak a versenyzésben és bírják a próbatételeket.

Jó a kapcsolatunk a nyíregyházi TIT szervezettel, a Magyar Sakkszövetséggel, Baptista Tollaslabda Szövetséggel, helyi sportegyesülettel, Kultúra Nova Kulturális Egyesülettel, Anóka Eszter Városi Könyvtárral, Petőfi Sándor Művelődési Házzal. A programok gazdagításának jegyében külföldi cserediák programokat, utazásokat, múzeumlátogatásokat, nyári táborokat szervezünk.

picture3.jpgpicture4.jpg

 

 

Színjátszó

Iskolánk két színjátszó csoportja április 9-én részt vett a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón, ahol az alsós Csemeték bronz, a felsős Kincskeresők ezüst minősítést és különdíjat kaptak. Az előadásokra hosszú heteken keresztül készültek a csoport tagjai, akiknek legközelebbi megmérettetése május 20-án lesz Kisújszálláson a III. Baptista Iskolák Színjátszó Találkozója rendezvényen. Május 11-én a nagyhalászi Művelődési Házban tekinthetik meg az iskola tanulói a két előadást. A csoportok vezetője és az előadások rendezője Szentirmai Gáborné volt. A sikeres szerepléshez munkájával hozzájárult Ármós Tamásné (ének), Csombókné Tuza Szilvia, Dajka Lászlóné, Szoboszlai Márton (díszlet), Magyari Ágnes (jelmez) és Szabó Zoltán (technika).

 szinjatszo1.jpg

 

A Csemeték színjátszó csapata

Május 20-án iskolánk színjátszó csoportjai a Kisújszálláson immár harmadik éve megrendezett Baptista Iskolák Országos Színjátszó Találkozóján vettek részt. A rendkívül impozáns Vigadó épületében mutathatták be két színdarabjukat. A találkozón tizenegy csoport játékát értékelte a zsűri, akiknek színjátszóink előadása elnyerte tetszését, és teljesítményüket 4 különdíjjal jutalmazták. Mindkét csoport egy-egy értékes báb-kollekcióval térhetett haza a jól megszervezett, remek hangulatú versenyről.

                              

szinjatszo2.jpg 

A Kincskeresők csapata

 Tehetségpont-tollaslabda

 tollaslabda.jpg

Mintegy 2 éve kezdte el Veress Károly tanár úr, tanulóink körében népszerűsíteni e kiváló, egyéni sportágat! Az iskola vezetése pozitívan állt ehhez a kezdeményezéshez, és időben biztosította a megfelelő eszközöket, és edzési lehetőséget! Átfogó felmérés készült a tanulók körében, majd csak a legügyesebb és kitartóbb gyerekeket választotta ki! Elsődleges célom versenyzők nevelése, amihez nélkülözhetetlen volt a szakmai alapok letétele.

 Nélkülözhetetlen a korai (1.-2. osztályban), elkezdett oktatás. Tanulók nagy része maximálisan együttműködő!

 Komplett edzésterv van, amit alkalmaz a foglalkozásokon. A tollaslabdázáshoz nélkülözhetetlen a gyorserő, a dinamikusság, és a technikai tudás!! A tanulóknak mindig bemutatja az új elemeket, sőt videón is megjeleníti! Iskolánk komplett tollaslabda szettet kapott a Magyar Tollaslabda Szövetségtől!

Tavalyi évtől szinte minden megyei, és területi versenyeken megjelenünk, valamint részt veszünk a Diákolimpia versenysorozatában! Azon iskolákkal, akik sok időt szánnak ennek a sportágnak, kitűnő a kapcsolatokat épít a nevelőnk (Sárospatak, Tokaj, Seregélyes, Nyíregyháza (Zelk), Sátoraljaújhely, Dunaújváros, Ófehértó).

A tavalyi tanévben Földi Fanni képviselte iskolánkat a Győrben megrendezett Országos Tollaslabda Diákolimpia Döntőn. Az idén Szabó Maja, és Lippai András is a „győztesek” közé került kitartásuknak, és szorgalmuknak köszönhetően.

A 2015/2016 tanévben már 3 gyermeknek sikerült A Szegeden megrendezésre kerülő Országos Diákolimpiai Tollaslabda Döntőbe jutnia. 

 

Néptáncos fellépések, versenyek 2015-2016 tanévben

 

-      „Városnap” 2015. december 5. Művelődési ház, Nagyhalász, (5a-5b képek)

 

-      „IV. Országos Nagyecsedi Verbunkverseny”,

           2016. február 27. Művelődési ház, Nagyecsed, (4. kép)

 

-      „IV. Krétakör Művészeti Verseny”, 2016. május 14. Kertvárosi Ált. Iskola, Nyíregyháza, (3a-3b-3c képek)

 

-      „Pulyabál”, 2016. május 28. Városi Művelődési Központ, Nyíregyháza, (2a-2b képek)

 

-      „Csuha Csillagai – Ki mit tud?” Döntő, Művelődési ház, Nagyhalász, (1. kép)

 

-      Táncpróbák képei: (6a-6b-6c képek)

 

 

IV. Országos Nagyecsedi Verbunkverseny díjazottjai

2016. február 27. Nagyecsed, Művelődési ház

 

 

VI. Krétakör Művészeti Verseny szereplői

2016. május 14. nyíregyházi Kertvárosi Ált. Iskola

 

 

2015/2016 tanév versenyeredményei:

 

-      Kövér Ákos és Kövér Gábor: különdíj, IV. Országos Nagyecsedi Verbunkverseny

-      Kovács Viktor: 1. helyezett, IV. Országos Nagyecsedi Verbunkverseny

-      Mini Rétköz csoport: Arany minősítés, IV. Krétakör Művészeti Verseny

-      Kis Rétköz csoport: Ezüst minősítés, IV. Krétakör Művészeti Verseny

-      Rétköz csoport: Ezüst minősítés, IV. Krétakör Művészeti Verseny

-      Kis Rétköz csoport: Ezüst minősítés, Pulyabál 2016

-      Rétköz csoport, Bronz minősítés, Pulyabál 2016

-      Rétköz csoport, különdíj, Csuha Csillagai – Ki mit tud? Döntő